MoboPlay

با MoboPlay، مدیریت گوشی های هوشمن Tسرگرم کننده و آسان می شود. مدیریت اطلاعات تماس: مرتب کردن، پیدا، سازماندهی و پشتیبان گیری اطلاعات تماس خود را. شما می توانید گروه برای مخاطبین و واردات خود را ایجاد کنید / صادرات آنها را بین کامپیوتر شما و دستگاه شما است.

در آخرین ویژگی های اضافه شده: مخابرات انتقال از گوشی های آندروید به اپل، و انتقال مخاطبین از آیفون به گوشی های آندروید. چند رسانه همگام سازی فایل ها و مدیریت فایل: همگام سازی موسیقی، فیلم ها و تصاویر بین دستگاه و کامپیوتر خود را با شفافیت کامل و با استفاده از برچسب مدیریت فایل. ویژگی های پیشرفته تر، مانند تنظیم آهنگ های زنگ، تغییر تصویر زمینه، ارسال و دریافت پیام از کامپیوتر شما. (بیشتر…)

5.00

جدیدترین مطالب