ویژگی های جدید در یک نگاه:

  •  به روز رسانی مدیر
  •  مدیر رانندگان
  •  صفحه ی ورود
  •  تنظیمات زبان
  •  منابع نرم افزار
  •  صفحه نمایش خوش آمدید
  •  سیستم ارتقاء
  •  آثار هنری ارتقاء
  •  اجزای اصلی
  •  استراتژی LTS